Poetry

Published Work @ Cordite Poetry

Translated Reagan R Maiquez Poems

By Marlon James Sales and Reagan R Maiquez | 1 February 2017

Website Link: http://cordite.org.au/translations/sales-maiquez/2/

That Moment when an Owl Watches over Love

At that moment when an owl watches over love,
your sleep becomes my heart’s waking up.
The wind cradles the disquiet of your departure
in the quiet of a rustle
and your breathing that I long for.

Why does sleep have to be an awakening
as it watches over you,
embracing the width of your chest,
caressing the roughness of your hand?

Why does sleep have to be an unsleeping
every time you give in
to the peaceful slumber
of my unsheathed bereavement?

And now, my heart’s eyes are wide open
a wakeful bird flutters in joy
and in blinded love,
perched on the branches of our midnight.

Sa Sandaling Minamatyagan ng Pag-ibig ang Kuwago

Ang pagtulog mo 
ay paggising ng puso ko. 
Nakahele sa hangin 
ang pangamba ng paglisan 
nitong katahimikang 
dala-dala ng indayog 
at ng iyong paghinga
na matiyaga kong inaabangan. 

Bakit ang antok ay gising na gising 
binabantayan ka, 
nakayakap sa iyong malapad na dibdib 
nakahawak sa iyong magaspang na palad?

Bakit ang antok ay ang ‘di paghimbing 
dahil nandito ka 
at mapayapang natutulog
katabi ng aking
di maikubli-kubling
pangungulila? 

At ngayon,
bukas na bukas ang mga mata 
nitong aking puso 
isang ‘di nahihimlay na ibong 
humuhuni ng kaligayahan 
at bulag na pagsinta 
sa sanga ng puno 
nitong ating
hatinggabi. 

Pulses and Ripples

A peerless red taints the sky
and spreads through it
upon the death of the Sun.
Paleness’s peaceful dance
slowly catches fire,
there’s no heat, no blaze
in this stain that is the very picture
of the bleeding of the skies
as the eye of the moon peers out.
All the colours finally fade away:
Beauty is consumed by heat
and the firmament is drained
of its blood.
From blue to blue,
the mauve is moved
as sorrow tinges the East.
Only the waves of the sea
as they beat against the beach
and their fishy and briny kiss
on a long stretch of rocks
remain as glints that cradle
this wounded heart
each time these eyes eye
the seams of the shore
and this skin feels
the depth and body of this sea
and the heaven
on a bank on the brink of sorrow.

Pulso at Kilapsaw

Walang kaparis na pula
ang pumapailanlang at kumakalat
sa pagkamatay ng araw sa kanluran. 
Payapang sayaw ng pusyaw
ang unti-unting nagniningas,
walang init, walang apoy 
itong bahid na isa ring larawan
ng pagdurugo ng mga ulap
habang dumidilat ang matambuwan. 
Hanggang sa huli’y
lahat ng kulay ay kumupas:
mauubos ang rikit ng init 
at masasaid ang dugo
ng himpapawid. Mangangasul,
mangangasul.  
Mangungulila ang lila,
at kukulapol ang luksa
sa gawing ilaya. 
Tanging ang hampas
ng dagat sa dalampasigan
at halik ng lansa at alat 
sa mahabang batuhan,
ang matitirang anag-ag
na siyang hehele  
sa pusong sugatan;
sa tuwing tanaw
nitong mga balintataw 
ang pagitan ng mga pampang.
At ramdam nitong balat
ang himbing ng lalim 
at lawas nitong dagat
at langit ng dalam
hati sa pasigan. 

Published by

rrmaiquez

Quiet Bipolar!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s